1-header.jpg

ALV (online)

donderdag 26 november 2020   |   20:30 - 22:30   |   Geen locatie ingevoerd
Het bestuur van HC Rotterdam nodigt alle leden en ouders van jeugdleden van harte uit voor het bijwonen van een algemene ledenvergadering op donderdag 26 november as. De ledenvergadering wordt online gehouden en begint om 20.30 uur. Nadere informatie volgt over de wijze van inloggen en stemmen.

De agenda voor de algemene ledenvergadering vind je als bijlage bij dit bericht. 
Stukken ter voorbereiding op de ALV kunnen worden opgevraagd via mail.
Voorwaarden & disclaimer