1-header.jpg Header foto 1.2.png Header foto 2.png

FAQ

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Accommodatie - huur  Aantal vragen: 2
 Afgelastingen  Aantal vragen: 1
 Afwezigheid melden  Aantal vragen: 1
 Contact  Aantal vragen: 1
 Gevonden voorwerpen  Aantal vragen: 1
 HC R'dam app en LisaTeam algemeen  Aantal vragen: 13
 Horeca  Aantal vragen: 2
 Horeca - clubkaart  Aantal vragen: 14
 Lidmaatschap & contributie  Aantal vragen: 4
 Merkrecht  Aantal vragen: 1
 Sponsoring  Aantal vragen: 3
 Tenue  Aantal vragen: 2

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Lidmaatschap & contributie
Hoe kan ik mee aanmelden voor lidmaatschap? 

HC Rotterdam is een prachtige vereniging, daar zijn wij trots op! HC Rotterdam maken wij met elkaar, vóór de leden en dóór de leden. Lidmaatschap houdt meer in dan alleen een balletje kunnen slaan tijdens de training en/of wedstrijd.

Aanmelding van nieuwe leden kan uitsluitend met het online inschrijfformulier. Let op: inschrijving is niet vrijblijvend. Zodra je bent ingedeeld in een team of trainingsgroep ben je contributieplichtig voor het gehele seizoen. Lees dus eerst goed de informatie op onze website over bijv. contributie, korting met de Rotterdampas, opzeggen en voorwaarden voor restitutie van contributie. 

 
Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen? 
Natuurlijk zien wij liever niet dat je overweegt om jouw lidmaatschap op te zeggen en gaan wij je inzet in - en buiten -  het veld enorm missen. Mocht je toch tot dit besluit komen dan stellen wij het op prijs wanneer je de reden(en) voor beëindiging van het lidmaatschap met ons wilt delen in je opzeggingsmail. Natuurlijk hopen wij je later terug te zien op HC Rotterdam.

Voor alle opzeggingen geldt dat alleen opzegging via de ledenadministratie geldig is. Iedere andere manier van opzegging wordt geacht niet te zijn gedaan. Coaches en/of trainers zijn natuurlijk ook altijd graag zo vroeg mogelijk op de hoogte van je plannen, maar een opzegging via de coach/trainer is nooit een officiële opzegging!

De spelregels zijn als volgt:

Jeugdleden en mini's
Opzeggingen van jeugdleden en mini's moeten vóór 1 mei van het betreffende seizoen worden gemaild aan de ledenadministratie op de volgende e-mail adressen:
[email protected] voor de jongste jeugd (E/F en Kabouters)
[email protected] voor de jeugd (A/B/C enD)

Indien je jouw lidmaatschap na 30 april maar voor 1 juni van het betreffende seizoen hebt opgezegd, wordt € 85,- in rekening gebracht. Opzegging na 1 juni heeft tot gevolg dat je de volledige contributie voor het nieuwe seizoen moet betalen.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor eindexamenkandidaten. Als je plannen hebt om elders te gaan studeren en nog niet zeker bent of je het volgende seizoen kunt doorspelen, dan dien je jouw opzegging ook voor 1 mei a.s. door te geven. Dit kun je dan doen onder voorbehoud en kun je na de uitslag van je eindexamen alsnog bevestigen of terugtrekken.

De opzegging wordt per mail bevestigd door de ledenadministratie en is daarmee definitief. Geen bevestiging van de opzegging betekent dat deze nog niet is verwerkt. Houd je mailbox in de gaten en stuur een herinnering als de bevestiging niet binnen één week is ontvangen.

Senioren
Opzegging van seniorlidmaatschappen (waaronder ook Sevens en trimhockey), moeten uiterlijk 31 mei van het betreffende seizoen worden gemaild aan de ledenadministratie op het volgende e-mailadres: [email protected]

Opzegging na 1 juni heeft tot gevolg dat je de volledige contributie voor het nieuwe seizoen moet betalen. De opzegging wordt per mail bevestigd door de ledenadministratie en is daarmee definitief. Geen bevestiging van de opzegging betekent dat deze nog niet is verwerkt. Houd je mailbox in de gaten en stuur een herinnering als de bevestiging niet binnen één week is ontvangen.

 
Wanneer weet ik of ik ben ingedeeld voor volgend seizoen? 

Als je wilt gaan hockeyen bij HC Rotterdam is het goed om te weten dat de teams aan het begin van het seizoen (augustus t/m juni) worden samengesteld. Gedurende het seizoen is doorgaans weinig sprake van in- en uitstroom. Dit alles betekent dat wij doorgaans op zijn vroegst aan het begin van het seizoen een plekje voor je kunnen hebben.

De teamindelingen voor het nieuwe seizoen worden in de periode mei-juni gemaakt. Over de teamindeling word je uiterlijk 1 juli a.s. geïnformeerd. Voor sommige leeftijdsgroepen geldt bij de meisjesteams een wachtlijst. 

Voor aspirant-hockeyleden is de ledenadministratie het eerste aanspreekpunt waar je met je vragen of opmerkingen terecht kunt. Zodra we je kunnen plaatsen, zal contact met je worden opgenomen.   

Je kunt hen bereiken op de volgende mailadressen:

Senioren, incl. Sevens en trimhockeyers

[email protected]

Junioren (A t/m D-jeugd, 11-18 jaar)

[email protected]

Mini’s (t/m ca 10 jaar)

[email protected]

 
Wat zijn de contributiebedragen? 
Actuele informatie over de contributiebedragen staat op onze website
Voorwaarden & disclaimer