1-header.jpg 2a-header.jpg 3a-header.jpg 3b-header.jpg 3d-header.jpg 3e-header.jpg 3f-header.jpg 4-header.jpg 5a-header.jpg 6-header.jpg 6a-header.jpg 6b-header.jpg 7a-header.jpg 8-header.jpeg

Algemene Ledenvergadering (ALV) op 30 mei as

29-4-2017
Nieuwsafbeelding

Het bestuur van HC Rotterdam nodigt al haar leden van harte uit voor het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering op dinsdag 30 mei 2017. De ledenvergadering wordt gehouden in het clubhuis en begint om 20.30 uur.

Het bestuur verwijst naar de sinds 2016 aangepaste statuten waarin ouders of vertegenwoordigers van jeugdleden of jeugdleden vanaf 16 jaar stemrecht hebben gekregen. 

Hieronder de vergaderagenda, relevante stukken kunnen worden ingezien via het bestuur of het clubmanagement.

De agenda is als volgt:

  1. Opening

  2. Vaststellen agenda

  3. Ingekomen stukken

  4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 1 december 2016

  5. Bespreking begroting voor het hockeyseizoen 2017-2018

  6. Vaststelling contributie seizoen 2017-2018

  7. Uitreiking Rotterdam Spelden

  8. Stand van zaken HC Rotterdam

  9. Rondvraag

  10. Sluiting 

Voorwaarden & disclaimer