1-header.jpg

Bijdrage top- en opleidingsteams seizoen 2017-2018

15-12-2017
Nieuwsafbeelding

In het afgelopen seizoen is wederom ruim € 100.000,= uitgegeven aan de begeleiding van de topjeugd en de jeugdopleiding. Hiervan is zo’n 75% betaald vanuit de verenigingskas en is, net zoals vorige jaren, circa 25% bijgedragen via de topsportbijdrage. HC Rotterdam streeft naar een duurzaam model voor de topsport. Dit betekent dat de financiering vanuit de club op een voor alle leden acceptabel niveau moet zijn.

Met inachtneming van het bovenstaande, zijn daarom de extra bijdragen voor topjeugd en jeugdopleiding voor het seizoen 2017-2018 door het Bestuur als volgt vastgesteld:

Topjeugd A1/B1

€ 250

Topjeugd C1/D1

€ 150

Jeugdopleiding D2

€ 100

Jeugdopleiding ME1/2

€ 50

Jeugdopleiding JE1

€ 50


De bijdrage wordt begin januari 2018 in rekening gebracht.

Voorwaarden & disclaimer