1-header.jpg

Proef met andere vorm contributie-inning

30-1-2018
Nieuwsafbeelding
HC Rotterdam is volop in beweging en voortdurend verder aan het professionaliseren. In het verleden kostte het vaak moeite alle contributies tijdig te innen. Dat willen we graag verbeteren. Daarom testen we of de inning hiervan kan worden uitbesteed worden aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies bij andere hockeyclubs.
Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau.
Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor de leden is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen kunnen worden voldaan, waaronder gespreid betalen.

Op dit moment testen wij de samenwerking met ClubCollect voor de inning van  topsportbijdragen en de zaalhockeybijdrage senioren. Indien deze proef slaagt, dan zullen we dit uitbreiden naar de reguliere contributie voor het volgende seizoen.

ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. ClubCollect zal via email contact opnemen met alle betreffende leden. De betaalverzoeken zijn op 29 en 30 januari verstuurd via email. Het is geen spam of phising email.

Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook kiezen om uw topsport- of zaalhockeybijdrage in één keer te betalen of in termijnen. (Betaling in één termijn is kosteloos, bij betaling in termijnen geldt tot een bedrag van €150 €1.00 extra, boven een bedrag van €150,00 €2.00 extra per termijn.)

De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL en zijn daarom 100% veilig.

Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, emailadres en telefoonnummer) zullen hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie.

Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciƫle doeleinden.

Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u vinden op https://clubcollect.com/legal/privacystatement.Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met de penningmeester/ledenadministrateur ([email protected]). Voor meer informatie over ClubCollect verwijs ik u graag naar de website www.clubcollect.com.

Namens het bestuur,

Niels van Bladeren
penningmeester

Voorwaarden & disclaimer