1-header.jpg

Bijdrage top- en opleidingsteams seizoen 2018-2019

14-12-2018
Nieuwsafbeelding

In het afgelopen seizoen is ruim € 75.000,= uitgegeven aan de begeleiding van de topjeugd en de jeugdopleiding. Hiervan is zo’n 75% betaald vanuit de verenigingskas en is circa 25% bijgedragen via de topsportbijdrage. 

HC Rotterdam streeft naar een duurzaam model voor de topsport. Dit betekent dat de financiering vanuit de club op een voor alle leden acceptabel niveau moet zijn. De afgelopen jaren is de hoogte van de topsport bijdrage geïndexeerd met 1%, terwijl de kosten zijn toegenomen.  Daarom wordt de bijdrage dit jaar verhoogd zodat de dekking van de kosten naar 35% gaat. Daarmee is de topsport bijdrage ook in lijn met vergelijkbare hockeyclubs. 

Met inachtneming van het bovenstaande, zijn daarom de extra bijdragen voor topjeugdopleiding voor het seizoen 2018-2019 door het Bestuur als volgt vastgesteld: 

Topjeugd A1/B1       

€ 325,-       

Topjeugd C1/D1 

€ 200,-       

Jeugdopleiding D2 

€ 150,-       


De bijdrage wordt in december 2018 in rekening gebracht via ClubCollect.
 

Voorwaarden & disclaimer