1-header.jpg

Bijdrage top- en opleidingsteams seizoen 2019-2020

18-12-2019
Nieuwsafbeelding
In het afgelopen seizoen is een kleine € 80.000,= uitgegeven aan de begeleiding van de topjeugd en de jeugdopleiding. Hiervan is zo’n 50% betaald vanuit de verenigingskas en is circa 50% bijgedragen via de topsportbijdrage.
HC Rotterdam streeft naar een duurzaam model voor de topsport. Dit betekent dat de financiering vanuit de club op een voor alle leden acceptabel niveau moet zijn.

Met inachtneming van het bovenstaande, zijn daarom de extra bijdragen voor topjeugdopleiding voor het seizoen 2019-2020 door het bestuur als volgt vastgesteld: 
Topjeugd A1/B1      € 275,-       
Topjeugd C1/D1      € 200,-       
Jeugdopleiding D2  € 150,-       
 
Bij de spelers van de regiotopteams wordt de bijdrage voor de bruikleen van de wedstrijdshirts à € 22,50 per seizoen in rekening gebracht. De regiotopteams zijn: Jongens A2, Jongens B2, Jongens B3, Jongens C2, Jongens C3, Jongens D3, Meisjes A2, Meisjes B2, Meisjes B3, Meisjes C2, Meisjes C3, Meisjes D3 en Meisjes D4. 
Voor de top- en opleidingsteams is de bijdrage voor bruikleen shirts opgenomen in de eerdergenoemde bijdrage.

Genoemde bijdragen worden in december 2019 in rekening gebracht via ClubCollect.

Voorwaarden & disclaimer