1-header.jpg

Contributie 2019-2020 moet voor 1 maart as zijn betaald

4-2-2020
Nieuwsafbeelding

Op dit moment heeft een deel van de leden zijn/haar contributienota 2019-2020 nog niet of niet volledig voldaan. De Administratiecommissie is deze weken druk met het aanschrijven van deze leden. Omdat de achterstanden niet alleen nodeloos extra werk opleveren maar ook de wel betalende leden benadelen, gaat het bestuur strenger de hand houden aan de inning van de contributie. 


In het geval de contributie niet vóór 1 maart aanstaande is betaald, wordt het betreffende lid met onmiddellijke ingang geschorst. Dit houdt in dat het lid de rechten die zijn verbonden aan het lidmaatschap niet langer kan uitoefenen – en derhalve ook niet aan trainingen en wedstrijden kan deelnemen – totdat geheel is voldaan aan de betalingsverplichtingen. Een speelverbod wordt via email aan het betrokken lid, de lijncoördinatoren en de aanvoerder of teammanager meegedeeld. 

Twee maanden na vervaldatum van een factuur kan het bestuur – zonder vooraankondiging aan het lid – de inning van de vordering uit handen geven. Als ondanks deze stappen betaling uitblijft, kan uiteindelijk royement en melding aan de KNHB plaatsvinden.


Voorkom schorsing of een incassoprocedure door de openstaande contributienota zo snel mogelijk te betalen of door het treffen van een regeling met de penningmeester via [email protected]Een betalingsregeling geldt voor 1 seizoen. Alle afspraken omtrent een betalingsregeling uit het verleden gelden dus niet automatisch voor een nieuw seizoen.

Bij twijfel of de contributie al volledig is voldaan, kan worden ingelogd in de persoonlijke betaalpagina in ClubCollect. De link naar deze betaalpagina is te vinden in de mail met de factuur van dit seizoen, die is verstuurd in juli 2019.  Hierin is zichtbaar of de facturen voor seizoen 2019-2020 zijn betaald.

Let op: veel jeugdleden hebben in de app hun eigen mailadres ingevoerd als contactadres. Deze wijziging is automatisch verwerkt in de ledenadministratie en dit betekent dat de contributiemail en evt. herinneringen bij uw kind(eren) in de mailbox komt. Vriendelijk verzoek om uw kind(eren) te vragen om deze mail aan u door te sturen. Voorwaarden & disclaimer