1-header.jpg

Schorsing bij wanbetaling contributie

4-3-2020
Nieuwsafbeelding

De afgelopen weken is de Administratiecommissie druk bezig geweest met het aanschrijven van leden, die hun contributienota 2019-2020 nog niet - of niet volledig - hebben voldaan. Het goede nieuws is dat dit harde werk haar vruchten heeft afgeworpen. Helaas moeten wij ook constateren dat er een groep leden is, die op de uiterste betaaldatum niet tot betaling was overgegaan.

Na het verstrijken van de uiterste betaaldatum was het bestuur op 2 maart jl. genoodzaakt over te gaan tot schorsing van 10 leden uit senioren- en Sevensteams, 5 leden in jeugdteams, 2 leden in de jongste jeugd en de terugtrekking van 1 herenteam in de Sevenscompetitie. 
Het bericht van schorsing heeft ervoor gezorgd dat vrijwel alle betrokkenen het verschuldigde bedrag alsnog hebben overgemaakt, waarna schorsing is ingetrokken. Alleen het herenteam in de Sevenscompetitie komt nog in aanmerking voor schorsing. 

Schorsing houdt in dat de rechten, die zijn verbonden aan het lidmaatschap niet langer kunnen worden uitgeoefend. Dat betekent geen deelname aan trainingen, wedstrijden en  overige clubactiviteiten totdat geheel is voldaan aan de betalingsverplichtingen.
De betreffende personen ontvangen hierover bericht via het bestuurslid van hun lijn. Indien zij onmiddellijk overgaan tot betaling kan schorsing worden ingetrokken, of voorkomen.

Met een aantal leden is een betalingsregeling afgesproken. Indien niet wordt voldaan aan de afspraken zal het betreffende lid per direct worden geschorst. 

Er wordt gewerkt aan een nieuwe structuur voor de betaling van contributie. Uitgangspunt hierbij is dat de contributie met ingang van volgend seizoen op 1 november volledig betaald dient te zijn.

Vragen over contributie? Stuur een mail aan [email protected].
Voorwaarden & disclaimer