1-header.jpg

Algemene ledenvergadering is uitgesteld (toelichting)

3-6-2020
Nieuwsafbeelding
Stapsgewijs mogen we steeds meer samenkomen. Onze jeugd mag weer ‘normaal’ trainen en we kunnen met maximaal dertig bezoekers in de bioscoop-, concert- en theaterzalen terecht. De verwachting is dat per juli die aantallen mogen oplopen tot honderd personen.

Goed nieuws natuurlijk. Maar hoe zit het eigenlijk met onze algemene ledenvergadering, de ALV? De huidige maatregelen maken het onmogelijk dat er een ALV kan plaatsvinden om de jaarrekening vast te stellen of de begroting voor het komende (verenigings)jaar goed te keuren.

Onze aftredend secretaris Joyleen Verhoek legt uit: ,,Nog voor onze online informatie-avond, op 8 april via Zoom, leefde in het bestuur de wens om te onderzoeken of we vaker digitale vergaderingen kunnen organiseren. Maar, dat moet dan, om juridisch geldige beslissingen te nemen, wel kunnen op grond van én onze statuten én de wet. Een spoedwet om – ook al voorzien de statuten niet in die mogelijkheid – alsnog digitaal een ALV te houden is op 24 april 2020 in werking getreden en geldt tot 1 september 2020. De voorwaarden die daaraan zijn verbonden laten wel nog een hoop vragen open, voornamelijk over hoe het stemmen goed kan worden geregistreerd en gecontroleerd.''

Wat houdt die spoedwet in?
,,In plaats van een fysieke vergadering maakt de spoedwet volledig elektronisch vergaderen mogelijk, met als gevolg dat er een ALV kan plaatsvinden. Het bestuur kan besluiten om een ALV te houden die uitsluitend via een livestream is te volgen. Voorwaarde is wel dat de leden van te voren of tijdens de vergadering vragen kunnen indienen én dat die vragen worden beantwoord. Als een lid niet volledig hebben kunnen deelnemen aan een ALV, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig.
Daarnaast kan het bestuur de termijn voor het houden van een ALV en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen.''

Besluit bestuur
Ondanks dat het dus mogelijk om een digitale ALV te houden, heeft het bestuur besloten om dit (nog) niet te doen. Er zijn op dit moment geen onderwerpen waarover de ALV moet stemmen die niet even kunnen wachten. Dat neemt niet weg dat het bestuur de mogelijkheden onderzoekt om in de toekomst wel (deels) digitaal te vergaderen. Het bestuur hoopt dat het begin september weer mogelijk is om alle leden te verwelkomen in het clubhuis en dan de ALV te houden. 
Voorwaarden & disclaimer