1-header.jpg

Club maakt méér werk van maatschappelijk rol

10-7-2020
Nieuwsafbeelding
Wij gaan als vereniging nóg meer inhoud geven aan onze maatschappelijke betrokkenheid. Hiervoor zijn wij een nauwe samenwerking aangegaan met de stichting Hockey voor iedereen Rotterdam. 

De vereniging is al volop actief met maatschappelijke projecten in de wijken in de omgeving van haar complex in Hillegersberg. Door samenwerking met de stichting Hockey voor iedereen Rotterdam kunnen méér projecten worden opgepakt en kan tevens beter gehoor worden gegeven aan de groeiende naar ‘oog voor de omgeving’ door leden, gemeente en sponsoren.

Als vereniging hebben wij enkele maanden geleden aan de basis gestaan van de oprichting van de stichting Hockey voor iedereen Rotterdam die wil bijdragen aan welzijn in de wijken met gelijke kansen voor iedereen. Daarvoor wordt samengewerkt met sociaal maatschappelijk welzijnsorganisaties en hockeyverenigingen in Rotterdam en omgeving.

Als één van de grootste Nederlandse hockeyverenigingen combineren wij tophockey en recreatief hockey. De vereniging heeft intern maatschappelijke doelstellingen zoals het toepassen van energiezuinige led-verlichting, het terugdringen van watergebruik, het stimuleren van diversiteit en het aanbieden van 'een gezonde sportkantine’. 

Maar, wij vinden óók dat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid verder gaat buiten de vereniging zelf: uitdagingen waar wij met maatschappelijke partners een rol kunnen spelen. Er zijn al initiatieven genomen om onder meer ouderen uit de omgeving te betrekken bij clubactiviteiten, het aanbieden van clinics op pleintjes in de buurt en bij scholen om het plezier in sporten te beleven en het opzetten van een bestuurlijk vrouwennetwerk.  

,,De stichting Hockey voor iedereen Rotterdam werkt nauw samen met diverse wijk-organisaties zoals Thuis op Straat en DOCK en met ouderenorganisatie Humanitas,’’ licht voorzitter Erna Truijens, die ook bestuurslid is bij HC Rotterdam, toe. ,,De stichting opent andere deuren dan de vereniging. Dit versterkt elkaar. Natuurlijk willen wij graag al onze kennis en ervaringen delen.’’

,,De nauwe samenwerking met Hockey voor iedereen Rotterdam maakt zowel de vereniging als de stichting sterker,’’ geeft voorzitter Diederik Chevalier van HC Rotterdam aan. ,,Daar waar toewijding en concentratie in de sport vaak tot goede sportprestaties leidt, geeft deze samenwerking een veel betere bedding voor broodnodige maatschappelijke activiteiten.’’

Voorwaarden & disclaimer