1-header.jpg

Contributie: 3e termijn wordt geïnd

8-12-2020
Nieuwsafbeelding

Deze week zullen we de facturen voor de derde contributietermijn versturen via de mail. Je kunt deze betalen via een iDeal link, tenzij je aangegeven hebt dat deze per automatische incasso geïnd kan worden. De incasso is inmiddels uitgevoerd. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op. De topsportbijdrage zal in februari gefactureerd worden.


Niet iedereen heeft een automatische incasso afgegeven. Aan die leden is een mail gestuurd met de factuur. De mogelijkheid is om deze via iDeal te betalen met behulp van de link in de mail óf het bedrag rechtstreeks over te maken naar de rekening van de vereniging. Vriendelijk verzoek om dit op korte termijn te doen.


Schorsing dreigt als contributie niet op tijd wordt betaald

Check ook of je de eerste termijn inmiddels hebt betaald. IN januari gaan we bekijken wat de betaalstatus is van de contributies en zullen we een start gaan maken met het schorsen van leden die niet op tijd hebben voldaan aan de contributieverplichting. 


Gezocht: contributiecoördinatoren

Met het aangaan van het lidmaatschap ontstaat de verplichting om contributie te betalen. Bij 80% van onze leden gaat dit prima, maar er is ook een deel dat nog wat persoonlijke aandacht en betalingsherinneringen nodig heeft. We zijn op zoek naar een aantal vrijwilligers voor de administratiecommissie met als taak juiste afhandeling van de inning van de contributie. Interesse? Check de vacaturebank en stuur een mail aan de vrijwilligerscommissie. 


Betalingsregeling

Voorkom schorsing of een incassoprocedure door de openstaande contributienota zo snel mogelijk te betalen of door het treffen van een regeling met de penningmeester door hem een mail te sturen. Een betalingsregeling geldt voor 1 seizoen. Alle afspraken omtrent een betalingsregeling uit het verleden gelden dus niet automatisch voor een nieuw seizoen.


Let op: veel jeugdleden hebben in de app hun eigen mailadres ingevoerd als contactadres. Deze wijziging is automatisch verwerkt in de ledenadministratie en dit betekent dat de contributiemail en evt. herinneringen bij uw kind(eren) in de mailbox komt. Vriendelijk verzoek om uw kind(eren) te vragen om deze mail aan u door te sturen. 

Voorwaarden & disclaimer