1-header.jpg

🤝 Voorstellen: de vertrouwens- en de tuchtcommissie

22-9-2021
Nieuwsafbeelding

Een grote club als HC Rotterdam kent veel commissies, waarvan sommige meer bekend zijn dan de ander. Hierbij willen we de vertrouwenscommissie en tuchtcommissie nog eens onder de aandacht brengen. Twee commissies, die niet op de voorgrond treden, maar zich inzetten zodat iedereen zich veilig voelt binnen de club en met plezier kan hockeyen. 

De vertrouwenscommissie kan helpen
Als sprake is van ongewenst gedrag (bijvoorbeeld pesten, (seksuele) intimidatie of discriminatie) kan de Vertrouwenscommissie benaderd worden om te dienen als ‘luisterend oor’, maar vooral ook om te helpen het veilige gevoel en het plezier terug te brengen. De Vertrouwenscommissie kan bemiddelen maar er ook kan een officiële klachtprocedure worden gevolgd.

De Vertrouwenscommissie bestaat uit drie vertrouwenspersonen, die door het bestuur van HC Rotterdam worden benoemd. Zoals de naam van de commissie al zegt: alles wat met een vertrouwenspersoon wordt besproken, blijft vertrouwelijk als dat wordt gewenst.

Wat doet de Tuchtcommissie?
De Tuchtcommissie krijgt zaken doorgestuurd vanuit het bestuur, bijvoorbeeld klachtbrieven van andere clubs, notities van wangedrag of meldingen over (frequente) rode kaarten binnen een team of van een individuele speler. Daarnaast kan iedereen - lid of geen lid - een klacht indienen bij de Tuchtcommissie wanneer bovenstaande situaties zich voordoen.

De Tuchtcommissie bestaat uit vijf leden. Het doel van de commissie is het bestuur te adviseren over situaties waarbij leden van HC Rotterdam zich, individueel of als groep, op of buiten de club (vermeend) hebben misdragen.

Meer informatie en contactgegevens vind je op onze website.

 

Voorwaarden & disclaimer