1-header.jpg Header foto 1.2.png Header foto 2.png

✔️ Trots op verlenging Sportpluscertificaat van HC Rotterdam

22-4-2022
Nieuwsafbeelding
Na het doorlopen van het toetsingstraject is ons Sportpluscertificaat dit jaar verlengd. Op donderdag 21 april ontvingen secretaris Angela Krauss en verenigingsmanager Karianne Lagendaal het bijbehorende Sportpluscertificaat uit handen van wethouder Christine Eskes en Gert-Jan Lammens, directeur van Rotterdam Sportsupport. Bij de uitreiking werd "onze zeer professionele organisatie van de maatschappelijke inzet" genoemd. 

Sterke MVO-commissie
Ons beleid voor maatschappelijk verantwoord organiseren (MVO) is opgezet door oud-bestuurslid Erna Truijens. Met trajecten als Sportiviteit & respect, de aanvoerdersband, pleintjeshockey en het initiatief voor de Sportspullenbank heeft zij een prachtige legacy overgedragen, waarvoor we haar zeer dankbaar zijn. Inmiddels zijn Annelies, Antoine, Koen en Nelleke in de nieuwe MVO-commissie van start gegaan om dit verder uit te bouwen. Heb je ook interesse om mee te werken in deze commissie? Stuur hen een mail.

Sportplusverenigingen
Rotterdam telt 28 sportplusverenigingen: vitale en veilige sportverenigingen met extra betekenis voor hun leden, de wijk en de stad. Deze verenigingen hebben elk een speciaal aanbod voor uiteenlopende aandachtsgebieden. Zo wordt onder meer sport- en beweegaanbod geboden in combinatie met de aanpak van laaggeletterdheid, eenzaamheid en overgewicht. Maar ook duurzaamheid, werkloosheid, en overige uitdagingen waar de wijk en de stad mee te maken hebben. Door de combinatie te vinden met sport ontstaat er waardevolle samenwerkingen; voor de club, de Rotterdammer en de stad.

Walking hockey is ons nieuwste initiatief 
Op donderdag 21 april was ons startschot voor de eerste training van Walking hockey. Een enthousiaste groep 60-plussers stond op het stadionveld voor een lekkere training onder leiding van Amber Klijsen, keepster van ons Dames-1 en daarnaast een ervaren personal trainer. Iedereen is van harte welkom om een keertje te komen proeftrainen. Lees hier meer.

Rotterdam Sportsupport
Het Sportpluscertificaat is een initiatief van Rotterdam Sportsupport, de organisatie die in de stad amateursportverenigingen ondersteunt. Een onafhankelijke commissie toetst de vereniging op onder meer vitaliteit, maatschappelijk ondernemerschap en sportklimaat. Een Sportplusvereniging is een sterke samenwerkingspartner voor partijen uit onder meer de zorg, het onderwijs en re-integratie. Lees hier meer.
Voorwaarden & disclaimer