1-header.jpg Header foto 1.2.png Header foto 2.png

🗨️ Deze woensdag: Algemene Ledenvergadering

14-6-2022
Nieuwsafbeelding
Het bestuur van HC Rotterdam nodigt alle leden en ouders van jeugdleden van harte uit voor het bijwonen van een algemene ledenvergadering op woensdag 15 juni 2022. Na drie online versies is er weer gelegenheid om bij elkaar te komen op de club. De  ledenvergadering wordt gehouden op de vide in het clubhuis en begint om 20.30 uur.  

De conceptagenda voor de algemene ledenvergadering vind je als bijlage bij dit bericht. Inzage van de stukken ter voorbereiding op de ALV kan worden ingepland bij het bestuur. 
Voorwaarden & disclaimer