1-header.jpg

💶 Contributie 22-23: 1e termijn wordt binnenkort geïnd

4-7-2022
Nieuwsafbeelding

Op 15 juni jl heeft de ALV ingestemd met het voorstel van het bestuur om de contributie voor het komende seizoen te verhogen met 8%, iets onder de CPI-indexering (9,5%) t.o.v. mei 2021. Ook HC Rotterdam ontkomt niet aan een stevige verhoging als gevolg van de stijgende kosten. De aangepaste bedragen vind je hier.

Contributie 2022-2023
De facturen en aankondiging voor de incasso van de contributie van seizoen 2022-2023 worden op 4 juli as verstuurd aan alle leden. De (eerste) incasso wordt op 14 juli a.s. uitgevoerd. Check alsjeblieft of de factuur en het genoemde rekeningnummer kloppen. Stuur ons een mail als iets moet worden gewijzigd.  

‼️ Nieuw: kies zelf voor betaling in termijnen
Ieder lid krijgt met ingang van het nieuwe seizoen de mogelijkheid om zelf te kiezen in hoeveel termijnen hij/zij wil betalen, met een maximum van 6 termijnen. Tussen iedere termijn zit 2 maanden.
Bij de contributiefactuur zit een link om je keuze aan te geven. Wil je dit ajb uiterlijk uiterlijk zondag 10 juli as doorgeven? De eerste incasso vindt al plaats op 14 juli en als je niets aangeeft zal het bedrag in 1x worden geïncasseerd.
Aan het betalen in termijnen zijn wel transactiekosten verbonden: € 1,21 per termijn.

De incasso vindt plaats via de incassorekening van HC Rotterdam van Mollie. Op je rekeningafschrift zijn per lid de naam, het lidnummer en het factuurnummer zichtbaar.

Als geen machtiging is verstrekt voor automatische incasso wordt de factuur direct in juli in 1 termijn via iDEAL in rekening gebracht. Stuur ons een mail met jouw IBAN als je in het vervolg ook via incasso (gespreid) wilt betalen. 

Betaal bij voorkeur via incasso
Het heeft onze voorkeur dat leden via automatische incasso betalen omdat dit zo min mogelijk werk meebrengt voor onze vrijwillige administratiecommissie. Mocht je voor volgend seizoen een wijziging willen aanbrengen in jouw betaalwijze, dan kan je dit doorgeven via hierboven genoemd mailadres.

Betalingsregeling: zorg dat de contributie 21-22 is voldaan!
Is de contributie voor seizoen 2021-2022 nog niet volledig voldaan? Zorg ervoor dat deze in ieder geval voor 1 augustus is betaald.
Voorkom schorsing of een incassoprocedure door de openstaande contributienota zo snel mogelijk te betalen of door het treffen van een regeling met de penningmeester via genoemd mailadres. Een betalingsregeling geldt voor 1 seizoen. Alle afspraken voor een betalingsregeling uit het verleden gelden dus niet automatisch voor een nieuw seizoen. 

Contributie jeugdleden: check de mail
Een opmerking voor de ouder(s) van de (oudere) jeugdleden: omdat het via de app mogelijk is om zelf het mailadres aan te passen, kan het zijn dat de mail m.b.t de contributie terechtkomt in de mailbox van uw zoon/dochter. Vriendelijk verzoek om uw kind(eren) te vragen om deze mail aan u door te sturen.

Voorwaarden & disclaimer