1-header.jpg

Meer aandacht voor onze regionale topteams

29-6-2017
Nieuwsafbeelding
Binnen onze jeugd zijn er teams die zich kunnen meten met de landelijke top in Nederland. Zo deden in juni vier Rotterdamse teams (Meisjes B1/Jongens C1/Meisjes D1/Jongens D1) mee in de strijd om de nationale kampioenschappen wat resulteerde in twee mooie landstitels. Daarnaast hebben wij een aantal jeugdteams dat op districtsniveau op een heel hoog niveau speelt en zich wekelijks meet met 1-teams van andere verenigingen.

Naar aanleiding van de discussie tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering over de focus van de Topjeugd op de eerste teams en Jongens D2/Meisjes D2, is de Jeugdcommissie samen met de Topsportcommissie en de Minicommissie bezig met het uitwerken van een plan waardoor training en begeleiding van onze regionale topjeugdteams (RegioTop) op een hoger plan worden gebracht. Concreet zal dit betekenen dat per komend seizoen er meer aandacht zal worden besteed aan A2, B2, B3,C2, C3, D3 en MD4.

De plannen worden gedurende de zomer verder uitgewerkt en zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk begin van het seizoen, nader worden gecommuniceerd.
Voorwaarden & disclaimer