1-header.jpg

sponsoring team

Het is van belang te weten dat aan de sponsoring van een team van HC Rotterdam regels zijn verbonden. HC Rotterdam wil dat de club herkenbaar naar buiten treedt en dat de kleding van teams dan ook eenduidig is. Sponsors hebben de mogelijkheid om hockeyattributen zoals trainingspakken of wedstrijdshirts aan een elftal ter beschikking te stellen en deze te voorzien van een bedrijfsnaam en/of -logo van een sponsor.

HC Rotterdam is eigenaar van het beeld- en woordmerk. Het gebruik van naam en logo van de club is alleen toegestaan op artikelen, gekocht in onze clubwebshop en de Osaka-kleding bij DAKA. De mogelijkheden voor teamsponsoring in het kort:

Sponsoring met gebruik van HC Rotterdam-logo, maar zonder sponsoruiting
Het doel van deze sponsoring is vooral gericht dat het team zich buiten het veld als eenheid presenteert. Bij deze vorm van sponsoring kan gedacht worden aan trainingspakken, sportassen, sweaters, hoodies, vesten, e.d.

Voorwaarden

 • De kledingkeuze is vrij uit de kledinglijnen van HC Rotterdam (verkrijgbaar bij DAKA of via de clubwebshop op www.hcrotterdam.club).
 • De sponsoring dient vooraf gemeld te worden aan de sponsorcommissie.
 • De sponsor draagt de kosten van de kleding, inclusief de gewenste bedrukking.
 • Teamsponsoring van kleding, voorzien van merk- of bedrijfslogo’s, is alleen mogelijk indien de sponsor ook een sponsorbijdrage afdraagt aan de vereniging. Als de kleding zonder logo of bedrijfsnaam word verschaft, is geen afdracht aan de vereniging verplicht. 

Sponsoring met gebruik van HC Rotterdam-logo en sponsoruiting 

Het doel van deze sponsoring is dat het team zich buiten het veld als eenheid presenteert, waarbij de sponsor(s) gebruik maakt/maken van de mogelijkheid om hun bedrijf onder de aandacht te brengen van team, ouders, leden en bezoekers. Bij deze vorm van sponsoring kan gedacht worden aan trainingspakken, sportassen, sweaters, hoodies, vesten, wedstrijdshirts e.d.

Voorwaarden

 • De kledingkeuze is vrij uit de kledinglijnen van HC Rotterdam (verkrijgbaar bij DAKA of via de clubwebshop op www.hcrotterdam.club).
 • De sponsoring dient vooraf gemeld te worden aan de sponsorcommissie. 
 • De bedrukking van de sponsoruiting(en) wordt afgestemd met de sponsorcommissie.
 • De sponsor draagt de kosten van de kleding inclusief de gewenste bedrukking.
 • De sponsor stelt jaarlijks met de sponsorcommissie vast welk team(s) de kleding zal dragen.

Teamsponsoring van kleding, voorzien van merk- of bedrijfslogo’s, is alleen mogelijk indien de sponsor ook een sponsorbijdrage afdraagt aan de vereniging. Deze bijkomende kosten zijn voor een sponsor € 100,- (excl. btw) per team per seizoen voor commerciële uitingen op alle artikelen m.u.v. het wedstrijdshirt. Sponsoren en partners van de club en leden van Stichting Vrienden HC Rotterdam betalen voor teamsponsoring geen extra bijdrage aan de club. Voor sponsoring van het wedstrijdshirt geldt een andere clubafdracht. Neem hiervoor contact op met de sponsorcommissie via [email protected].

Verduidelijking regels teamsponsoring

 1.  Alle kleding die door teams voor, tijdens of na de wedstrijd wordt gedragen, waarop uitingen van derden anders dan reguliere uitingen van de fabrikant staan, wordt beschouwd als gesponsorde kleding en vallen onder deze spelregels. Uitsluitend na schriftelijke toestemming van de sponsorcommissie mogen teams voor, tijdens of na wedstrijden kleding dragen waarop reclame- uitingen van de sponsor(en) zijn aangebracht. Het betreft de periode van twee uur voor de wedstrijd tot een uur na de wedstrijd.
 2. Teamsponsoring van kleding, voorzien van merk-of bedrijfslogo's, is alleen mogelijk indien de sponsor ook een sponsorbijdrage afdraagt aan de vereniging. Deze bijkomende kosten voor teamsponsoring zijn voor een sponsor € 100,- (excl. btw) per team per seizoen voor commerciëleuitingen op alle artikelen m.u.v. het wedstrijdshirt. Deze bijdrage wordt door HC Rotterdam verwerkt als sponsorbijdrage. Sponsoren en partners van de club en leden van Stichting Vrienden HC Rotterdam betalen geen extra bijdrage aan de club voor teamsponsoring. Op het wedstrijdshirt is bedrukking alleen mogelijk op de achterzijde. Voor sponsoring van het wedstrijdshirt geldt een andere clubafdracht. Neem hiervoor contact op met de sponsorcommissie via [email protected].
 3. Teamsponsoring is alleen mogelijk met artikelen uit de webshop van HC Rotterdam. Er zijn vaste regels voor kleurgebruik, plaatsing en formaat van de bedrukking (logo, naam en evt. rugnummers). De opdruk geschiedt in één kleur: witte opdruk op donkere kleding of donkergroene opdruk op witte/lichtgekleurde kledingstukken.
 4. Spelers van de teams, die van kleding worden voorzien door de club, verplichten zich tijdens alle wedstrijden en sportmanifestaties van of gerelateerd aan HC Rotterdam steeds uitsluitend gebruik te maken van de door de club vastgestelde en verschafte kleding en artikelen waarvoor HC Rotterdam tegenover sponsoren verplichtingen is aangegaan. Deze verplichting geldt tevens voor daarmee samenhangende fotosessies, interviews, huldigingen etc.
 5. Teamsponsoren die wedstrijdkleding sponsoren (A) dienen zich te houden aan het KNHB reglement "reclame op wedstrijdtenue", inhoudend:
 6. Artikel 7.7. Regeling 'reclame op wedstrijdtenue' 1. Het toegestane aantal reclame-uitingen voor spelers/speelsters is ten hoogste zeven en mogen op de volgende kledingstukken als volgt worden aangebracht: • Voorzijde shirt/blouse - één uiting niet groter dan 350 cm2; • Achterzijde shirt/blouse - één uiting niet groter dan 200 cm2; • Mouw van shirt/blouse - één uiting niet groter dan 80 cm2 op elke mouw; • Voorzijde van de broek/rok - één uiting niet groter zijn dan 80 cm2 op voorzijde (linkerzijde van de broek/rok); • Achterzijde broek/rok onder de tailleband - één uiting niet groter dan 100 cm2; • Voorzijde shirt/blouse op de kraag - een uiting aan een kant niet groter dan 40 cm2. Bovenstaande regels gelden voor alle teams en derhalve niet meer alleen voor de standaardteams. Nadrukkelijk wordt gesteld dat er slechts reclame mag worden aangebracht op wedstrijdtenues en derhalve niet rechtstreeks op het lichaam.
 7. De sponsoruiting mag niet strijdig zijn met de belangen van de hoofdsponsor, sponsoren en partners van HC Rotterdam, tenzij uit overleg met de sponsorcommissie blijkt dat daartegen geen bezwaar bestaat. Deze check op strijdigheid met de belangen van bestaande sponsoren is een van de redenen waarom teamsponsoring nooit mag plaatsvinden zonder toestemming van de sponsorcommissie. Het ontwerp van de kleding dient vooraf te worden goedgekeurd door de sponsorcommissie.
 8. Reclameboodschappen moeten passend zijn bij de aard van de vereniging, dit ter beoordeling van de sponsorcommissie, zo nodig in overleg met het bestuur. Onder meer uitingen die reclame maken voor alcoholische drank (bij de jeugd) en voor tabakswaren zijn niet toegestaan.
 9. Tijdens wedstrijden moet er eenheid van tenue zijn. De wedstrijdtenues moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 7.7 van het reglement van de KNHB. Alle wedstrijdtenues moeten zijn voorzien van het HC Rotterdam-logo, in de originele kleuren.
 10. De kosten van de gesponsorde kleding en bedrukking komen geheel voor rekening van de sponsor(en). Er is geen sprake van de verplichting van speciale extra aanschaffingen anders dan die welke spelers sowieso zouden moeten doen voor het reguliere wedstrijdtenue.
 11. De sponsorkleding kan aan spelers in bruikleen worden gegeven of worden geschonken. De sponsor draagt zorg voor passende kleding. De gebruiker van sponsorkleding draagt zelf zorg voor onderhoud aan het tenue en zorgt er voor dat het schoon en vrij van schade is.
 12. Indien leden/teams zich niet houden aan dit sponsorreglement zullen zij hierop door de sponsorcommissie en/of het bestuur worden aangesproken. Zo nodig zullen passende maatregelen worden genomen.
 13. Sponsoren dienen zich te onthouden van iedere vorm van inmenging of invloedsuitoefening op beleid en bestuurlijke zaken van HC Rotterdam, anders dan via de gebruikelijke kanalen die leden van de vereniging ter beschikking staan, zoals deelname aan de ALV.
 14. In die gevallen waarin teams door derden worden gesponsord, anders dan in kleding, en daar van de teams/spelers tegenprestaties worden verlangd, is overleg met en toestemming van de sponsorcommissie vereist.
 15. In geval van onduidelijkheid over dit reglement, de uitleg, de uitgangspunten of consequenties ervan treedt de sponsorcommissie in overleg met het bestuur van HC Rotterdam. Dit reglement kan, indien daartoe aanleiding is, door het bestuur worden aangepast, bijvoorbeeld bij wijziging van het bondsreglement.

Textielbedrukking
HC Rotterdam heeft voor textielbedrukking een fijne samenwerking met Sodapop in Bleiswijk. Kostenindicatie voor een teamopdruk op achterzijde of voorzijde kledingstuk is € 7,50 per uniforme print incl. voorbereidingskosten (excl. btw). Drukken van rugnummer kost € 4,75 per shirt (excl. btw). Wanneer wordt gekozen voor opdruk met voor- of achternaam van de spelers op het kledingstuk is de prijs op aanvraag (www.sodapop.nl). De kosten van bedrukking worden door opdrachtgever afgerekend met Sodapop. De kosten van sponsoring worden door de vereniging in rekening gebracht bij sponsor(s).


 

 

 
Voorwaarden & disclaimer